Etiketter

,

Jag har på annan plats försökt beskriva hur jag upplever rollerna som controller och ekonomNils-Göran Olve beskriver i presentationen ”Informationssystem och controllerns roll” en business controller som är proaktiv genom att referera till sin text i ”Controllerns roll” (1988). Där beskriver Olve att en controller (om han vill komma ut från det ”trygga hörnet” som innefattar att bevaka och utreda avvikelser) även bör arbeta med omvärldsbevakning/affärsrådgivning, tydliggöra strategier och vara katalysator för att åtgärder vidtas:

ontroller_ut_från_det_trygga_hörnet_Olve_1988


Controllerns fyra roller sammanfattar Olve på nedanstående sätt:

controllerns_fyra_roller_beskuren

Nils-Göran Olve sammanfattar sin presentation med:

Nils-Göran Olves tankar kring controllerns roller som analytiker, pedagog och förändringsagent finner jag naturlig. Jag har på annan plats utvecklat beskrivningen med begreppen affärsanalys, affärscontrolling och affärsutveckling. Detta har jag hela tiden försökt arbeta med sedan jag började arbeta som controller 2001 (av olika anledningar kan dock controllerrollen bli tillbakaträngd till ”kamrershörnan”…)

På samma sätt känns det,  Nils-Göran Olve tar upp i artikeln ”Från kamrer till coach” (2010) – ”controllers står inför ökade krav på att utveckla roller som är användbara ute i verksamheten”; som helt naturligt:

Controller- och ekonomifunktionerna i företagen befinner sig i en existentiell kris, inte helt olik den som it-avdelningen går igenom. Om it-avdelningen tampas med moln, hyrmodeller och stenhårda avkastningskrav, så står ekonomiavdelningar och controllers inför ökade krav på att utveckla roller som är användbara ute i verksamheten.

Olve har skrivit mycket om ekonomistyrning (t ex Controllerhandboken) och balanserat styrkort. Mer av Olves produktion på Bokus och Adlibris.

Nedan länkar till Nils-Göran Olves hela presentation från 2006/2007: Informationssystem och controllerns rollhttp://player.slideplayer.se/10/2775171/

 
Annonser