Att verka utan att synas

Etiketter

, ,

Kommunikation kring ekonomin ska fungera smidigt. Budget och resultat ska kommuniceras korrekt och kortfattat. Effektiva och transparenta IT-system som Kuben är bra. Men helheten fångas och beskrivs ibland bäst med Excel. Är det möjligt att arbeta med smidiga och stabila IT-system i stället för att skicka ”öppna” filer, underlättas en gemensam och uppdaterad bild av läget. Läs mer

Annonser

Vi har ett resultat

Etiketter

,

Jag har senaste tiden fått uppleva många aspekter av ”resultat”. Menas ett traditionellt resultat där intäkter (periodiserade inkomster) och kostnader (periodiserade utgifter) jämförts (ofta över ett år) (läs mer)? Det kan också menas vad man ”har kvar i kassan” (ofta sista december ett visst år). Ett tredje sätt är att se vad som har resultatavräknats, dvs förts över till balansräkningen (på engelska), och byggt upp kapitalet i balansräkningen (kallas ibland myndighetskapital) per ett visst datum (ofta sista december). Det tredje sättet borde ofta vara samma sak som det första sättet att se på ett resultat. Läs mer

Intryck i början

Etiketter

, ,

Det är klart det är mycket intryck i början på en arbetsplats – många arbetsplatser är speciella, för att inte säga alla. I ekonom (controller) rollen blir det uppenbart att både människor och IT-system måste mötas med försiktighet. Alla vill greppa verkligheten, på sitt sätt. På frågan: Hur går de? ska förhoppningsvis alla mötas med respekt och förståelse. Spännande saker som resultat, resultatavräkning och balansräkning möter saker som: Läs mer

Ekonom med personliga egenskaper

Etiketter

Nedan beskrivs kvalifikationer för en ekonomtjänst vid LU

För att kunna hantera arbetsuppgifterna på ett kvalificerat arbetssätt måste du ha en högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning/yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig. Erfarenhet av administration inom universitet, och av administrativa system såsom Raindance, Prodiver, Proceedo/lupin, EOS, Kuben m.fl. som är aktuella för tjänsten är meriterande. Läs mer

Samtal kring person

Etiketter

Samtal med rekryterare kan gå till på olika sätt. Idag fick jag vara med om ett lite annorlunda och spännande upplägg. PAf rekrytering och jag hade ett samtal kring min bakgrund/CV. Samtalet sträckte sig bakåt till den tid då jag arbetade med energi/avfall inom Åf (”Restprodukter inom regionen Falun/Borlänge” och Katrineholm Energi. Tog även upp de ekonomexamensarbeten som gjorts som kandidat (”Förutsättningar för kraftvärmeverk, främst eldade med biobränsle”); magister (”Balansakten – mellan produktionslogik och socio-ekonomisk hållbarhetslogik) samt det treåriga tvärvetenskapliga projektet på Internationella Miljöinstitutet i Lund som bl a resulterade i en lic (”Förnyelsebara energibärares konkurrenskraft”).  Läs mer

Nils-Göran Olve om controllerns roller

Etiketter

,

Nils-Göran Olve beskriver i presentationen ”Informationssystem och controllerns roll” en business controller som är proaktiv genom att referera till sin text i ”Controllerns roll” (1988). Där beskriver Olve att en controller (om han vill komma ut från det ”trygga hörnet” som innefattar att bevaka och utreda avvikelser) även bör arbeta med omvärldsbevakning/affärsrådgivning, tydliggöra strategier och vara katalysator för att åtgärder vidtas:

ontroller_ut_från_det_trygga_hörnet_Olve_1988

Läs mer