Koll på ekonomin

Etiketter

Hur har ”man koll på ekonomin”? Fortsättning följer…

Annonser

Kollektiv intelligens

Etiketter

Philip Runsten och Andreas Werr pratade om kollektiv intelligens, team/grupp, lärande och lyssnande i så kallade mikrosystem. Detta skedde på Skissernas Museum i Lund under torsdagskvällen den 24 januari 2019.

Kollektiv intelligens (ett bra samarbete) speglas i nedanstående modell. På den horisontella axeln speglas det kollektiva i gruppen, genom relationsförmåga (hur väl gruppmedlemmarna kan beskriva ”gruppkulturen”) och integrationsförmåga (vad individer gör i och för gruppen).

Läs mer

Summa summarum

Etiketter

,

När jag nu (per sista feb 2019) slutar mitt vikariat som ekonom på Institutionen för Laboratoriemedicin (ILM) på BMC i Lund är det dags för en kort summering. Kort uttryckt så har jag lärt känna en ny spännande verksamhet, Lunds Universitet. Sista halvåret var jag på Arbets- och Miljömedicin. I och med att jag satt mitt i verksamheten på Medicon Village i Lund var det lättare att lära känna verksamheten med dess forskare och kliniskt verksamma personer. Här några av mina inlägg rörande denna intressanta del av ILM.

BMC vid Lunds Universitet har många viktiga och forskningstunga verksamheter (bl a ILM) som till stor del lever på externfinansierade medel/bidrag. Pengar/bidrag som ekonomen ska ”hålla reda på”. Generellt blir universitetet i Lund mer och mer beroende av externa medel i så måtto att det är de externa medlen som ökar år från år. Läs mer

Att verka utan att synas

Etiketter

, ,

Kommunikation kring ekonomin ska fungera smidigt. Budget och resultat ska kommuniceras korrekt och kortfattat. Effektiva och transparenta IT-system som Kuben är bra. Men helheten fångas och beskrivs ibland bäst med Excel. Är det möjligt att arbeta med smidiga och stabila IT-system i stället för att skicka ”öppna” filer, underlättas en gemensam och uppdaterad bild av läget. Läs mer

Vi har ett resultat

Etiketter

,

Jag har senaste tiden fått uppleva många aspekter av ”resultat”. Menas ett traditionellt resultat där intäkter (periodiserade inkomster) och kostnader (periodiserade utgifter) jämförts (ofta över ett år) (läs mer)? Det kan också menas vad man ”har kvar i kassan” (ofta sista december ett visst år). Ett tredje sätt är att se vad som har resultatavräknats, dvs förts över till balansräkningen (på engelska), och byggt upp kapitalet i balansräkningen (kallas ibland myndighetskapital) per ett visst datum (ofta sista december). Det tredje sättet borde ofta vara samma sak som det första sättet att se på ett resultat. Läs mer

Intryck i början

Etiketter

, ,

Det är klart det är mycket intryck i början på en arbetsplats – många arbetsplatser är speciella, för att inte säga alla. I ekonom (controller) rollen blir det uppenbart att både människor och IT-system måste mötas med försiktighet. Alla vill greppa verkligheten, på sitt sätt. På frågan: Hur går de? ska förhoppningsvis alla mötas med respekt och förståelse. Spännande saker som resultat, resultatavräkning och balansräkning möter saker som: Läs mer