Etiketter

Samtal med rekryterare kan gå till på olika sätt. Idag fick jag vara med om ett lite annorlunda och spännande upplägg. PAf rekrytering och jag hade ett samtal kring min bakgrund/CV. Samtalet sträckte sig bakåt till den tid då jag arbetade med energi/avfall inom Åf (”Restprodukter inom regionen Falun/Borlänge” och Katrineholm Energi. Tog även upp de ekonomexamensarbeten som gjorts som kandidat (”Förutsättningar för kraftvärmeverk, främst eldade med biobränsle”); magister (”Balansakten – mellan produktionslogik och socio-ekonomisk hållbarhetslogik) samt det treåriga tvärvetenskapliga projektet på Internationella Miljöinstitutet i Lund som bl a resulterade i en lic (”Förnyelsebara energibärares konkurrenskraft”). 

En anledning till att i första mötet koncentrera sig på kandidaten som person, och hens hela historia, inklusive publicerat, kan vara att det för en del rekryterare verkar vara naturligt att mer på djupet höra sig för vilken person de har ”framför sig” (och därmed ”hålla tillbaka” kopplingar till specifik tjänst). Detta kan göras utan att komma in på utvärdering av ”personlighet” (enligt t ex olika personlighetstester).

En annan anledning till att hålla kvar samtalet kring mig som person kan kanske vara att som Nils-Göran Olve gör i presentationen ”Informationssystem och controllerns roll” indirekt se om kandidaten kan klara av en bred ”controllerroll” som även innefattar marknadsanalys, affärscontrolling och affärsutveckling. Jag har lagt till dessa arbetsområden med gul text i Nils-Göran Olves (1988) modell nedan:

ontroller_ut_från_det_trygga_hörnet_Olve_1988_justerad

För mig känns den controllerroll som Olve beskriver naturlig (mer om det här). Men för att tydliggöra att alla fyra bitar finns med i en tjänst, kan det kanske vara bra att benämna tjänsten som ”affärsanalytiker”.

Tillbaka till ett samtal kring person. Jag fann upplägget ”avstressande” i och med att Björn på PAf Rekrytering försökte spåra mina bakomliggande drivkrafter och vad jag står idag (även om jag nog en och annan gång försökte prata om den specifika tjänst som ligger i potten). Därmed kunde jag få syn på mig själv – och bättre förstå de matchningar som kan passa min profil.

Annonser