Etiketter

,

Jag har senaste tiden fått uppleva många aspekter av ”resultat”. Menas ett traditionellt resultat där intäkter (periodiserade inkomster) och kostnader (periodiserade utgifter) jämförts (ofta över ett år) (läs mer)? Det kan också menas vad man ”har kvar i kassan” (ofta sista december ett visst år). Ett tredje sätt är att se vad som har resultatavräknats, dvs förts över till balansräkningen (på engelska), och byggt upp kapitalet i balansräkningen (kallas ibland myndighetskapital) per ett visst datum (ofta sista december). Det tredje sättet borde ofta vara samma sak som det första sättet att se på ett resultat.

Vinst/resultat som den visar sig normalt i en resultat- och balansräkning:

resultat-balans

Att kostnader och intäkter ska periodiseras är kutym för ekonomer. Ofta är det utgifter  som ska hamna i rätt period (år). I vissa miljöer är det dock fokus på att inkomster ska hamna på rätt period (år). Då finns begrepp som nettoperiodisering för att beskriva hur mycket av intäkterna som ska föras över till senare (eller tas från tidigare) period.

För att än mer sätta fokus på vad som finns i kassan (inbetalningar och utbetalningar) är det möjligt att i stället för  resultaträkning ha fokus på likviditetsräkning. Märk väl hur inbetalningar (nya lån) och utbetalningar (amorteringar) i längden bör/ska matcha avskrivningarna:

likviditetsräkning_resultaträkning

För att sätta fokus på överflytt från resultaträkning till balansräkning kan begrepp som resultatavräkning användas, och för att sätta fokus på när inkomster ska bli intäkter (hamna på rätt period) kan begrepp som periodisering och  nettoperiodisering användas. Har skrivit om detta innan. Det som inte är färdigt ska inte föras i balansräkningen, dvs ska inte resultatavräknas. Det som inte är färdigt ska periodiseras. Nettoperiodisering är nettot av vad som kommer ”in i” en viss period (”+”-tecken), och hur mycket som ”lämnas” över till nästa period (negativt-tecken). Är det mer som lämnas över till nästkommande period blir nettoperiodiseringen negativ; tas intäkter från tidigare år, så blir nettoperiodiseringen positiv.

I vissa miljöer är det mer vanligt att betrakta vad som finns kvar i kassan per den sista december om ett ”resultat”. Men många vill inte kalla det för resultat. Men vad ska det kallas? Undertecknad röstar på just ”pengar som finns kvar i projektet/aktiviteten” vid ett visst datum (ofta sista december). Nackdelen med den ”långa” beskrivningen är just att den är lång. Finns ett ord?

Ett projekt som finansierats av externa medel ska (ofta) inte visa något resultat, eftersom ett externfinansierat projekt just ska sluta på noll, dvs kostnader ska vara lika med intäkterna. Och på vägen mot projektets slut ska periodiseringar se till att resultatet på enskilda år också blir noll. Så det enda som är intressant är egentligen vad som ”finns kvar i kassan”.

Det är endast statsanslag som tillfälligt kan bidra till ett positivt eller negativt resultat eftersom dessa inbetalningar/inkomster under vissa år kan vara större än kostnaderna. Om inkomsterna är större än kostnaderna så resultatavräknas resultatet, dvs det positiva resultatet förs över till balansräkningen och bildar i vissa miljöer ett ”myndighetskapital”. Men detta ska bara ske tillfälligt, nästa år bör myndighetskapitalet minska, eftersom myndighetskapitalet bara får nå upp till en viss nivå.

 

 

Annonser