Låt mig citera mig själv från 2011:

Det är något mer än själva sifferexercisen som är (eller kanske borde vara) controllerarbetets själ.

Kanske ville jag väl när jag skrev ovanstående. Att controllern skulle kunna göra mer än siffror och nyckeltal/kvalitetsindikatorer. Men det är kanske just bara siffror och att kunna hantera oro kring siffror och ledningens behov av kontroll och ”förståelse” som controllern ska hantera? Vidare så bör controllern kunna hantera både generella (ekonomiska) ledningen som den ledning som leder specifika verksamheter. Controllern bör kunna vara en ”förbindelselänk” mellan verksamheten och övergripande ledning. Detta kan hen vara tack vare att arbetet som controller just innebär mycket kontakter med såväl verksamhet som ledning.

Känsla_av_förståelse_och_kontroll

I september fick jag se Nils-Göran Olves intressanta beskrivning av en controllers fyra roller.

Annonser