IT-system klarar inte allt, men kan ge bra förutsättningar för att lyckas med en sammanhållen verksamhetsstyrning. Hypergene (Lunds Universitet) är sådant verktyg. Projektverktyg Fujitsu C7 (Trafikverket) är ett annat. Qlik är ett tredje verktyg (Statens institutionsstyrelse, har t ex QlikView och Qlik Sense). (inom parentes anges när undertecknad har arbetat med IT-verktygen, inom olika organisationer).

Verksamhetsstyrning med hjälp av IT-stöd kan visualiseras på olika sätt. Ofta utgår organisationer från en vision om var de vill vara i framtiden (säg 5 år). Därifrån sätts (SMARTA) mål (på olika sikt, säg 5 år, 3 år, och 1 år), nyckeltal och aktiviteter skapar delaktighet. Budget och uppdaterade budgetar (prognoser) tas fram. Till sist skapar en sammanhållen verksamhetsstyrning bra, snabba, enkla och relevanta möjligheter att göra uppföljning och analyser som leder till förändring (denna del kan även kallas beslutsstöd, eller Business intelligence). Detta har Hypergene visualiserat på följande sätt:

Bra IT-stöd med bra beslutsstöd får ”data att prata” genom att bland annat ”write back”-funktionen, dvs ge anställda möjlighet att uppdatera informationen i t ex prognoser och nyckeltal. Och genom anpassad visualisering ger man olika personer aktuell och relevant data hen vill ha!

Detta var några ord om IT-system för beslutsstöd, generellt om controllerrollen här.