Etiketter

Det händer att när man söker ny tjänst som controller får i uppgift att göra en ”testuppgift” som kan se ut som nedan:

Testuppgift från org X

Vid något tillfälle fick man 10 dagar på sig att leverera ett svar. Efter en dag lämnades ett prel svar, som pekade på det ”skenbara” (tillfälliga) goda resultatet under 2022. Därefter lämnades ett slutgiltligt svar innan deadline.

Hur denna uppgift genomfördes speglar nog rätt bra hur jag brukar genomföra uppgifter.

Först görs ett snabbt och kvalificerat överslag till lösning som pekar på väsentligheter. Om dialog kan genomföras i detta ”tidiga” skede så kan man redan i tidigt skede göra klart att frågeställning och förutsättningar har uppfattats rätt.

Därefter kan frågan ”mogna”, en noggrannare analys göras, och resultatet/svaret formuleras på ett tydligt sätt innan deadline. Fråga och svar lagras på därför lämpligt ställe (back-up, struktur) på gemensam dator.

Det finns både fördelar och nackdelar med att leverera svar i två steg, enligt ovan. En del vill bara ha ett svar. En del vill inte vara med i en dialog innan (slutgiltigt) svar levereras. Medan andra gärna är med i processen. Oavsett om svar levereras en eller två gånger så är det bra om man till det enskilda fallet kan säga något om generella drag i frågeställningen, och om man därmed kan lära sig något, som gör att man kan handla på ett än mer rationellt sätt i framtiden.

Jag känner igen ”logiken” i de förutsättningar som ligger i uppgiften. Det finns en lönebudget som ligger på en viss tänkt personalnivå, men om organisationen inte hinner anställa upp till den nivån inom given tidsram så kan man tillfälligt få ett ”missvisande” bra resultat. Kan vara ”riskabelt” om man senare anställer ”många” som gör att organisationen på längre sikt har för hög lönekostnadsmassa. Extra riskabelt om organisationen (bara) fått extra lönemedel under begränsad tid.

Min uträkning och mitt slutgiltiga svar.

Annons