Etiketter

Intressant att se att Paul Hersey och Ken Blanchards välkända situationsanpassade ledarskapsteori (eller ska man kanske säga ledarskapsmodell) så väl förvaltats i bolaget med samma namn som en av grundarna av modellen Ken Blanchard (undrar vad Paul säger om det?):

Situationsanpassat ledarskap (Hersey, Blachard)

Det finns kritik av teorin:

En aspekt som kritiserats är att teorin enbart behandlar ledarens agerande. Medarbetarens agerande och relationen dem emellan är inte i fokus. En annan kritisk röst har höjts angående att ledarskapsstil inbegriper mycket mer än beslutsfattande, vilket för att teorin lämnar övriga delar av ledarskapet därhän.

Annonser