Etiketter

Jag har på annan plats beskrivit ”vad en controller gör” i generella ordalag, samt erfarenhet som verksamhetscontroller från Trafikverket. Här tänkte jag återge vad som stod i den annons där de sökte den roll Finance Business Partner. En roll som jag har på deltid från och med våren 2023. Jag tycker punkterna som beskriver tjänsten kännetecknar en generell verksamhetsnära (business) controller:

  • Challenge and encourage the business in order to improve financial performance
  • Ensure quality assurance of monthly closing.
  • Act as the link between finance and operations.
  • Support operations during and between monthly closings.
  • Develop and optimize processes.
  • Conduct financial analyses.
  • Work proactively and drive projects in various forms forward.

Ovanstående punkter har ”införlivats” i en tweet, samt lett till att min text kring ”enkel organisationsmodell” har utvecklats.

På senare tid har jag testat och lekt med ChatGPT, jag bad den t ex att omformulera ovanstående punkter i diktform:

Oh business, my challenge to you,
Improve financial outcomes, yes it’s true.
With monthly accounts, I ensure clarity and speed,
Quality is key, to meet your every need.

I act as the link between finance and ops,
Supporting you during and between stops.
Processes and routines I optimize and develop,
Using IT systems to keep them helmed.

Financial analyses, I conduct with care,
To drive projects forward, I’m always there.
Proactive in my approach, I lead the way,
Driving success, day after day.

Annons