Etiketter

Har fått förmånen att bli revisor för en lokal del (av 650) av Majblommans verksamhet, den i Lund. Igår fick jag under en lunch se hur den delen av organisationen redovisar sin verksamhet. Kort kommentar: Majblomman i Lunds verksamhet var föredömligt tydligt och koncist redovisad!

Känner mig redan nu, efter ett kort möte, nästan som ”expert” rörande majblommans verksamhet, efter att fått en mycket pedagogiska beskrivning av dess siffror och Majblommans verksamhet av ordföranden i Lund. Det känns som siffrorna hade en extra tydlig koppling till en konkret, fin och viktig verksamhet! Självklart är det möjligt att läsa på än mer om Majblommans historia. Det finns bra beskrivningar av Majblommans verksamhet på dess hemsida:

Vi granskar avgifter i skolan, tillgång till en meningsfull fritid, kollektivtrafik och annat som är särskilt betydelsefullt för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Majblomman tittar även på hur socialtjänsten hanterar frågor kring barn i bidragssökande familjer och att kommunens barnomsorg håller samma nivå även under skolloven. I kommunrapporten tar vi också upp vikten av långsiktiga, uthålliga åtgärder.

De skriver vidare om hur de är organiserade och ersättningar till de verksamma:

Majblomman har 650 lokala Majblommeföreningar med tusentals ideellt engagerade personer som utan ersättning organiserar de lokala insamlingarna och arbetar med bidragsansökningar och utbetalningar. Majblomman har även ett representantskap, en förbundsstyrelse och ett forskningsråd där alla ledamöter arbetar helt utan ersättning.

Det fick mig att reflektera kring att en tydlig redovisning är ju något som varje verksamhet och controller kämpar med – att få till en beskrivning som koncist och poängrikt beskriver dess verksamhet. Självklart är det lättare att lyckas med detta för en mindre verksamhet, men de mallar som jag fick se igår var föredömligt koncisa och poängrika. Som sagt, bra jobbat Majblomman!

majblomman

Annonser