Etiketter

, ,

Jag är tacksam för kommentarer jag får efter att en tjänst ”har tillsats med annan sökande”. Ofta är det svårt för de som tillsätter tjänster att sätta fingret på vad som fällde avgörandet. Och det är kanske än svårare att förmedla detta till den sökande. På senare tid har jag fått två (korta) kommentarer som är mycket tänkvärda (därav detta inlägg här och på Linkedin :-). Samtidigt förbryllar, och i någon mening roar, kommentarerna mig:

  1. Jag var för lite ekonom/redovisare (den tjänst som söktes var en ”bred” roll som ekonomiansvarig).
  2. Jag fokuserade för mycket på ekonomiska detaljer, gick för mycket på djupet (den tjänst som söktes var en mer teknisk specialistroll).

Kan erkänna att jag brottas med hur mycket jag är och upplevs vara ekonom/controller, i den meningen att jag har både kunskaper och intresse för annat än rena siffror och bokföring (se Linkedin). Med detta sagt så vill jag mena att jag behärskar tillräckligt mycket debet och kredit, bokföring, för att klara 99 fall av hundra av de bokningar och rättningar som kan dyka upp. Samtidigt så skrev jag den sista januari, på min sista dag på som vikarierande controller:

Kan känna att det kan bli så att fokus läggs på detaljer i stället för att med kraft förstå o avhjälpa större avvikelser – #analyseramera gärna över ”gränser”, som enheter och avdelningar, för att förstå samband, och därmed kunna bli bättre i framtiden (en kommentar på Linkedin, källa)

Kan uppleva att jag upplevs för ”bred” för ekonomroller men för ”smal” för roller som ligger utanför ekonomroller.

På något sätt borde det vara det vara möjligt att hitta en roll där organisationen kan ta tillvara en persons intresse och erfarenhet av teknik, ekonomi och miljö; en roll där ingenjörs-, ekonomikunnande och den viktiga miljöfrågan kan förenas. Det borde gå att reda ut! Eller?

662479

Annonser