Etiketter

Jag läser i en artikel av Johan Åkesson och Sven Siverbo ”Forskare varnar för överdos av styrning” att krisen är här och att lösningen är tydligare styrning:

Krisen är här – i Sverige och i resten av världen. Nu väntar tuffa år där företag och offentliga aktörer måste vända på varje krona. Vikande intäkter måste mötas med kapacitetsreduktion, ökad inre effektivitet och tydlig styrning.

De fortsätter att tala om att många höga ambitioner och många satsar på vad flertalet nu anser är effektiv styrning. I en fyrfältare visas fyra olika sätt att styra: detaljstyrning, målstyrning1, målstyrning2 och värdestyrning (vi känner igen upplägget från en mycket känd ledningsmodell).

moderna_styrsystem

Jag kommer nu koppla modellen ovan till en mycket känd ledarskapsmodell som utgår från individ och/eller uppgiftsinriktat ledarskap:individ_och_uppgift

Modellen, ”managerial grid model”, utvecklades av Blake & Mouton samtidigt som jag föddes (1964):

blakemouton_1964

För att sedan nå sin ”höjdpunkt” i modellen för situationsanpassat ledarskap (Hersey & Blanchard, 1977, 1988):

situationanpassat_ledarskap

Återknyter vi till slut till modellen vi började, så kan vi se att olika typer av styrning kan passa vid olika situationer, eller vad tror du?

Annonser