Etiketter

Vilket ansvar har vi för medarbetare? Medarbetare som på olika sätt arbetar för mycket. Nu tänker jag inte på det vardagliga gnabbet om att ”det är mycket nu”, utan personer som är engagerade och kanske inte säger något, utan där kroppen till slut säger stopp. Är det chefens ansvar? Kanske. Kanske har vi alla ett ansvar att säga något, till exempel: hur är det?, du ser trött ut…

sliten_bil
Nu tror jag inte en ”enkel konversation” hjälper så mycket, men kanske, kanske får hen en liten tanke, som kanske kanske får hen att reflektera…

Annonser