Etiketter

,

Många controllers göra ofta många diagram och tabeller som speglar (historiskt) utfall, till exempel i form av olika utfallskategorier. Gott så! Men hur är det möjligt att få till en analys av all data? Och hur ska vi lyckas ro hem projekt i tid?
  1. Var realist (ej ”optimist”) när tidplan sätts (bygg kanske in tid för överklagan).
  2. Vid start: ha en realistiskt och accepterad tidplan och betalplan.
  3. Se till att tidplan och betalplan uppdateras, och hänger ihop, regelbundet.
  4. Analysera över flera år (inte bara innevarande år).*
  5. Analysera ”värstingar”, de projekt som ”sticker ut”. Här har man kanske mycket att lära!*
  6. Inse att planeringsprocessen numera är än mer komplex än innan (tar därmed mer tid, och kostar ofta mer pengar, än en mer ”enkel” planeringsprocess).*
  7. Anpassad entreprenadform (kanske ska olika entreprenadformer blandas i större projekt).
  8. Handla tidigt upp hjälp i form av t ex ByggPlatsUppföljning (BPU). Ledning och controller kan följa upp hur arbetet fungerar med BPU.*
  9. Fundera ett extra varv på bemanningen i projekt.
  10. Analysera ÄTA, såväl kvantitativt som kvalitativt. *
De punkter märkta med * kan följas upp, analyseras, av controller.  Det kan vara bra att det skapas en kultur där alla medarbetare reflekterar över hur nästa moment, nästa projekt ska bli än bättre.
Annonser