Etiketter

Skillnad mellan att vara (inhyrd) konsult och (intern) vikarie!? Vad kan det vara för skillnad att vara (inhyrd) konsult och (intern) vikarie? Avgränsade uppgifter som bara ska göras, eller vara delaktig i en utveckling. Vill alla vara delaktiga? Tar det mycket mer tid med interna resurser? Är det möjligt att som konsult medverka till en ökad, mer strukturerad, användning av de IT-stöd som finns? Pivottabeller, ao-struktur, WebbAgresso, program/paket, interna tidplaner, klimatkalkyl och andra sätt att beräkna miljöpåverkan.

Annonser