Etiketter

I juli 2015 började jag som  inhyrd (via Perido) verksamhetscontroller på Trafikverket investering, centrala Malmö.  Vikariatet förlängdes senare och varade till slut till och med januari 2017. Från början var det mycket rutiner kring analys av utfall, budget och prognos att sätta sig in i. Efter ett halvår på verket så hade jag fått uppleva alla månatliga rutiner, samt ”årsskiftshanteringen” (som kan jämföras med ”bokslut”; när alla uppdrag/projekt stäms av extra noga). Det som kanske sticker ut inom Trafikverket är att vi uppdaterar prognos och budget varje månad! Varje månad får projektledare och projektingenjörer uppdatera prognosen för varje uppdrag/projekt de arbetar inom. Och varje månad ska ledningen ta ställning om avvikelserna är motiverade. Och varje månad får controllers uppdatera budgetarna för de projekt som fått en ny prognos godkänd. Och det är inte bara pengar och prognossäkerhet som följs upp, utan även andra mål/kvalitetsindikatorer. T ex ska klimatkalkyl och klimatdeklaration, som analyserar projektens klimatpåverkan och energianvändning, göras för större projekt (källa):

Miljökrav_för_entreprenörer

Eftersom jag tidigare har arbetat som controller i tre andra organisationer, såväl privata, kommunala som statliga, så tycker jag det gick bra även i denna roll. Mer om ”vad gör en controller?” i tidigare bloggpost.

Eftersom jag är ”road” av IT-system har det gått bra att sätta sig in i rutiner för IT-system. Mycket av informationen är digitaliserad på Trafikverket, vilket märks konkret av att de inte har pärmar för att för att förvara information i. System som används är, ekonomisystemet Agresso (som jag arbetat i innan) och projektledarsystemet, PLS2/C7.

Det är en trevlig och öppen stämning på Trafikverket vid möten i korridorer, fika och lunch. Det är bra eftersom det är många många människor att i någon mån skapa en relation till. Måste erkänna att jag inte har jättelätt att lära namn, kan till och med blanda ihop snarlika namn. Men det går bra (med bra IT-teknik, så går det bra att hålla reda på många människor;>)

Många möten sker även via digitalt, via Lync/Skype. I och med att jag arbetar mot de som befinner sig i Småland och Blekinge så sker många ”möten” via datorn. Men även om man ska språka med någon på samma våning så händer det många gånger att vi kopplar upp oss, eftersom det då är lättare att titta på aktuell digital information.

Efter att ha arbetat på Trafikverket ett halvår (juli 2015-feb 2016) så måste jag säga att det fungerar mycket bra att ha kontakt via Lync/Skype. Men det förutsätter nog att man även träffas några gånger per år. Under hösten 2015 har jag träffat projektledare och projektingenjörer i Växjö och Jönköping irl under så kallade ”fördjupade uppföljningar” två omgångar (aug och nov). Men även de projektledare som finns i Karlskrona, som jag inte träffat på fördjupade uppföljningar, känns lätt att prata med via Skype.

Det som känns som en utmaning för många organisationer är att ge feedback. Det ges mycket instruktioner om vad som ska göras och när det ska göras; men att därefter ge återkoppling kring hur det gick och hur resultatet kan sammanfattas kan säkert utvecklas till det bättre många gånger.

Även en controller som ska se helheten på vissa nivåer kan ha svårt att se helheten, och ha svårt att ge återkoppling kring hur det har gått. Tyvärr är det nog så att det mest ”informeras” när något har gått fel. Trist! Försöker skapa tillfällen att förmedla allt som rätt och bra…. Och ibland får man själv återkoppling som att ”denna X-hantering gick bättre än någonsin”.

Rörande Trafikverkets sätt att mäta och redovisa produktivitetsutvecklingen så skrev Riksrevisionen år 2015:

Trafikverket har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att mäta och redovisa produktivitetsutvecklingen. Det kommer dock att krävas ytterligare åtgärder innan verket löpande kan redovisa tillförlitliga uppgifter om denna.

Men vad är egentligen ”produktivitetsutveckling”?, och hur kan denna utveckling kopplas till analyserar  över större projekts klimatpåverkan och energianvändning?

 

Annonser