Etiketter

I och med att undertecknad under våren läst ”Digitala medier och lärande” och nu läser ”Information i nätverkssamhället” så har jag fått upp ögonen hur organisationer presenterar sig på nätet. Jag har t ex följt hur bibliotek visar upp sig på nätet. Har även följt hur företag som erbjuder stöd och matchning syns på nätet.

Eftersom undertecknad har ett starkt miljöengagemang, är med i vindkraftsakademi med mera, så har även miljöorganisationer studerats. Ett exempel är Enetjärn Natur, jag gillar deras avslutande ”slogan”: ”vi gör bra natur”:

Affärsidé

Affärsidé

Här hur EnetjärnNatur syns/taggas på Twitter. Nu kommer vi till kärnan av denna tanke, inlägg. Hur det är möjligt att synliggöra vad som händer ”inom” en organisation? Det intressant är att det som händer inom en organisation, som visas, är ofta vad som händer ute, tillsammans med andra. Exempel 1:

Exempel 2:

Ledare som syns på nätet visar också ibland även upp bilder från fritiden (som också visar deras engagemang). Nedan exempel 3 (som är extra kul att visa eftersom det är en vacker naturbild):

Det är denna blandning mellan yrke och privatliv som kan bli ett ”problem” för vissa när de ska verka på nätet via olika sociala medier (vissa ser detta dock inte alls som något problem, utan att undersökt saken närmare kan jag tänka mig att det kan bli ett problem för twittrare som arbetar i större företag – därför skriver en del twittrare något i stil med ”twittrar i egenskap av privatperson” i sin presentation på twitter). Vissa organisationer har twitterkonton som bär organisationens namn. Exempel från vindkraftsbranschen, från Svensk Vindenergi:

Svensk Vindenergi på Twitter

Svensk Vindenergi på Twitter

Det som kan göra läsandet på sociala medier som Twitter svårt är att man kan koppla samman twitterkonton med personer/organisationer som inte alls hör samman. Till exempel finns ett konto som bär namnet @enetjarn. Ett konto som inte alls har något med enetjärn natur att göra.

Annonser