Jag har sedan 2009 haft förmånen att ICF coacha sex gånger per termin inom ett Lets coach nätverk.  Coachingen följer ett överenskommelse/ kontrakt (här ett exempel). Självklart är det coachen som bestämmer agendan (det kan vara en fördel att använda ordet coachee för att betona att coach och coachee är på samma nivå”, ska inte ses som ”klient”). Här en film på tre minuter som praktiskt visar hur coaching ”funkar”.

Det är så intressant, kul och lärorikt att få vara med i en annans persons utveckling!

De ämnen som kommer upp berör ju ofta en själv, man känner igen sig i coacheens utvecklingsområden. Men att då inte säga någonting om sina erfarenheter utan helt fokusera på coacheen kan vara svårt, men det är ju en sån bra metod!, främst för coacheen, men det sätter ju även igång tankar i ens egna huvudet (som man får ”bearbeta” själv (eller med egen coach) efteråt. Jag är så tacksam att jag har kommit in i detta sätt att både hjälpa andra och att hjälpa sig själv.

Jag har mest arbetat med coaching via telefon eller dator (Skype etc). Har fungerat mycket bra.

Annonser