Mycket siffror blir det, men inget väsentligt kan förändras med en sifferbeskrivning. Förändring kommer inifrån. Och när teori och praktik möts. Har aldrig gillat uppdelningen mellan teori och praktik, inte ens ordningen som man brukar säga, bättre vore att säga praktik och teori, eller ännu hellre förförståelse och förståelse. Först samlas spridda erfarenheter som efter hand kan sättas samman till ett mönster, som vissa kallar teori.

Nils-Göran Olve (2006) tar i presentationen ”Informationssystem och controllerns roll” upp en business controller som är proaktiv genom att referera till sin text i ”Controllerns roll” (1988):

ontroller_ut_från_det_trygga_hörnet_Olve_1988

Nils-Göran Olves tankar kring controllerns roll lockar mig. Olve har skrivit mycket om ekonomistyrning (t ex Controllerhandboken) och balanserat styrkort. Mer av Olves produktion på Bokus och Adlibris.

Annonser