Vad är viktigt när ett ekonomiskt resultat ska presenteras? Skiljer sig privat och statlig verksamhet åt?, frågar sig mina vänner och detsamma frågar jag mig själv. Jag vill få en känsla av sammanhang när saker ska förklaras. Saker som är mer lika än olika är generell ekonomistyrning, månadsrapportering, budget och prognos. Och för klara detta bör man, tycker jag, ha en generell koll på verksamheten (och vad detta är kan utvecklas senare).  Det finns dock en intressant liten skillnad mellan privat och en statlig verksamhet, uppdelningen mellan kostnadsansvar och intäktsansvar. Denna föreställning om uppdelning varierar dock. De flesta institutioner vill ansvara för både för intäkter (även om dessa kan vara svåra att påverka!?) och kostnader.

Några kan ha förutfattade meningar att ”det är bara att hämta mer tilldelning/anslag”, om resultatet backar. Men så (enkelt) är det inte! Man skulle kunna beskriva det som tvärtom, att institutionerna är mer känsliga för varierade intäkter och därmed resultat än många andra verksamheter. Samtidigt ”krånglar” anslaget till det. Även om det står för ”bara” 25% av institutionernas kostnadsmassa. 75% av kostnaderna tas in via socialstyrelsen. Och eftersom 75% av kostnaderna består av personalkostnader (är fast) så spelar 1% skillnad i beläggningen stor roll för en region med 10 institutioner (motsvarar ung 1 mkr). Sett till hela verksamheten, inklusive RK och HK, så står anslagsdelen för drygt 40%.

Inom statlig verksamhet är man bra på att planera verksamheten och på att beskriva verksamheten för externa intressenter med så kallade tjästekartor.

En controller utan gränser vill även ta med vad som är viktigt för alla medarbetare (och därmed vad som är bra för ekonomin, motiverade medarbetare är bra medarbetare och bra medarbetare bidrar till bra verksamhet/ekonomi) så är det dock inte någon skillnad mellan privat och statligt. Alla vill ha Känsla för SAManhang (KASAM). Så också en controller som vill skåda in varje chefs själ för att förstå hur ett resultat tas emot, tolkas och vilka handlingar som är möjliga. Kanske speciellt när tillfälligt mindre bra resultat diskuteras. Kanske är det så att mindre bra resultat som presenteras ofta ses som tillfälliga. Men även detta är mänskligt och beundransvärd tolkning. Vi vill och ska tro på bättre tider, bättre beläggning, mer nöjdare medarbetare, bättre vård och behandling och därmed bättre ekonomi.

Annonser